Konfigurera kontaktformuläret

Chansen är mycket större att dina besökare kontaktar dig om du gör det enkelt för dem att göra det.

konfigurera kontaktformuläret med divi

Layout

Låt oss snygga upp presentationen av kontaktformuläret.

Ändringar av kontaktformuläret

Låt oss nu ändra kontaktformuläret så att besökaren fyller i den information vi önskar.

Tilldela ID till formulärsektionen

För att vi sedan ska kunna referera till beställningsformuläret så måste vi tilldela den ett ID.

Kommentar

När det handlar om formulär så gäller det att vara smart. Fråga inte efter för mycket information då det riskerar att höja tröskeln för benägenheten att skicka in. I exemplet har vi använt det för att ta emot beställningar men ofta används det med fördel bara som ett enkelt kontaktformulär för att få till en första kontakt med besökaren. Det har visat sig ge högre success rate med kontaktformulär istället för att bara skriva ut kontaktinformation. Vi går vidare i nästa artikel med hur man mobilanpassar sin sida.

Avsnitt 2.2 Startsida – Mobilanpassa