Klona befintlig sida

Nu är vi redo för att skapa får undersida från grunden.

Skapa ny sida

Det är ganska vanligt att man har flera sidor som är väldigt snarlika. T.ex. när man erbjuder flera olika tjänster är det vanligt att man har en undersida för varje tjänst som alla ser lika ut fast med olika texter och bilder. Låt oss klona undersidan vi precis gjort.

Redigera sidan

Kommentar

Genom att klona sidor kan man ganska snabbt bygga upp ett bra omfång på sin hemsida. För att det sedan ska bli tydligt för besökaren att kunna navigera rätt så gäller det att ha en bra meny, vilket leder oss in på nästa avsnitt.

Avsnitt 2.4 Menyn – Redigera menyn